Go back

Verantwoord

De Europese Commissie publiceerde vorige maand een advies van prof. Jeroen van den Hoven (TU Delft) c.s. met opties voor het versterken van maatschappelijk verantwoord onderzoek en innovatie. Ze presenteren vier beleidsopties: 1) business as usual, 2) een lichte intensivering van Europese stimulering van verantwoord innoveren, 3) overleg over vrijwillige maatregelen door lidstaten, en 4) wettelijk verplichte Europese regulering.

Opties 2 en 3 zijn, volgens Van den Hoven c.s., het meest kansrijk. Concrete voorstellen voor Europese maatregelen zijn: criteria voor verantwoord innoveren opnemen in de richtlijnen voor Europese onderzoeksubsidies in Horizon 2020, en in dat kader projecten financieren waarin verantwoord innoveren ingebed is.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.