Go back

Biobased gaat over de topsectoren heen

“Voor doorlopende projecten van de TKI Biobased Economy op het gebied van energie is dit jaar nog 4 à 5 miljoen euro beschikbaar als financiering. Voor nieuwe projecten op dit terrein is er in totaal 24 miljoen, waarvan een deel samen met het onderdeel Groen Gas van de TKI Gas van de Topsector Energie. Ik ben daar heel blij mee”, zegt Kees de Gooijer, directeur van de stichting TKI Biobased Economy.

De stichting TKI Biobased Economy (TKI BBE) coördineert de onderzoeksprojecten van het topconsortium voor kennis en innovatie op het gebied van de biobased economy. De TKI BBE werkt voor de topsectoren Energie en Chemie. Daarnaast wordt er ook binnen de topsector Agri&Food aan de biobased economy gewerkt. Vanuit de topsector Energie komt nu geld voor de onderzoeksprojecten beschikbaar. Naast de genoemde 24 miljoen euro van de overheid via de topsector Energie komt er nog eens 2 miljoen euro uit de MIT (MKB Innovatiestimulering Topsectoren), een regeling om MKB-deelname aan de topsectoren te stimuleren. De topsectoren Energie en Chemie plus de TKI BBE krijgen elk 2 miljoen euro uit deze pot en bundelen die, zodat er in totaal 6 miljoen beschikbaar is voor valorisatieprojecten van het MKB. “Je hoort wel eens dat er betonnen muren staan tussen de topsectoren, maar het tegendeel is waar”, aldus De Gooijer.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.