Go back

Exacte ideeën

Een Call for Ideas heeft NWO Exacte Wetenschappen 36 voorstellen voor nieuwe programma’s opgeleverd. EW wil dat er over de volle breedte ruimte blijft voor vernieuwende programma’s, naast de programma’s voor de topsectoren. De beoogde programma’s hebben een gemiddelde omvang van circa 1 à 1,5 miljoen euro, wat overeenkomt met vier tot zes onderzoeksposities. Het doel is om ieder jaar meerdere programma’s te starten. Het budget is dit jaar circa 3 miljoen euro. Eind april worden de gehonoreerde thema’s bekend gemaakt.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.