Go back

Infrastructuur in kaart gebracht

De Europese Commissie heeft een interactieve kaart gepubliceerd van de onderzoeksinfrastructuur in Europa. Het betreft alle infrastructuren die gefinancierd zijn in het Zevende Kaderprogramma (KP7). De toegewezen financiering vanuit KP7 is tot nu toe 550 miljoen euro. Op de kaart zijn meer dan 800 faciliteiten opgenomen, waarvan 63 in Nederland. De faciliteiten zijn erop gericht de bestaande kennis en middelen in Europa optimaal te benutten. De interactieve kaart biedt inzicht in de bestaande structuren en opent deuren voor verdere samenwerking. Geselecteerde voorstellen die voortkomen uit de laatste KP7 calls zullen nog toegevoegd worden aan de kaart. Daarnaast zal de kaart aangevuld worden met nieuwe onderzoeksinfrastructuren die gefinancierd gaan worden in Horizon 2020.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.