Go back

NWO en BuZa

Het ministerie van buitenlandse zaken en NWO gaan de komende vier jaar samenwerken in ontwikkelingsrelevant onderzoek. Er komen nieuwe onderzoeksprogramma’s en er is financiering op vijf beleidsterreinen: voedselzekerheid, water, vrouwenrechten en seksuele- en reproductieve gezondheid, veiligheid en rechtsorde en inclusieve en duurzame economische groei. De nieuwe programma’s staan onder regie van vijf kennisplatforms, met vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven, denktanks, universiteiten, internationale instellingen en maatschappelijke organisaties. Deze zijn gekoppeld aan de TKI’s van de topsectoren. Tegelijk is een eerste, nieuw financieringsinstrument voor onderzoek gestart: het Food & Business Global Challenges Programme, met een budget van 3,6 miljoen euro. Binnenkort volgt een tweede, het Food & Business Applied Research Fund.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.