Go back

Watersector worstelt met TKI-toeslag

De topsector Water heeft in februari gekregen wat ze wilde hebben: een toezegging van minister Kamp van EZ voor een TKI-toeslag van 11,6 miljoen euro voor 2013. Maar er zitten nog een paar haken en ogen aan, zoals een gering bedrag aan toeslag voor innovatie in de waterbouw.

Bedrijven in de watersector investeren 29 miljoen euro in publiek-private samenwerking en 17,2 miljoen euro in zogenoemde business to business research. In totaal is dat 46 miljoen euro, vergelijkbaar met wat bedrijven in de topsector Chemie investeren. De watersector heeft hiervoor in december een TKI-toeslag van 11,7 miljoen aangevraagd. Dat bedrag is door EZ gehonoreerd, met een slag om de arm. Voor dit jaar verdeelt EZ een bedrag van 7,3 miljoen over de drie TKI’s van de topsector Water: Deltatechnologie krijgt 0,62 miljoen euro, Watertechnologie 3,8 miljoen, en Maritieme Technologie 2,9 miljoen. Voorlopig houdt EZ nog 4,25 miljoen euro achter de hand, een bedrag dat betrekking heeft op de 17,2 miljoen van de business to business research. Het departement kijkt of de toekenning van dit bedrag voldoet aan de regels.

Peter van der Linde, voorzitter van de Vereniging van Waterbouwers, vindt dat de TKI Deltatechnologie er met een TKI-toeslag van 620.000 euro bekaaid afkomt. De waterbouwers hebben de pech dat Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere overheidsinstanties als opdrachtgever de innovatieve projecten betalen. De overheid is geen private partij, waardoor deze projecten volgens EZ niet in aanmerking komen voor een TKI-toeslag. Volgens Van der Linde is er wel degelijk sprake van innovatie. De bedrijven passen nieuwe ideeën toe, waardoor ze het werk efficiënter kunnen uitvoeren en de overheid goedkoper uit is. De onderzoekskosten zijn als het ware geïntegreerd in de projecten. Boegbeeld Hans Huis in ‘t Veld bespreekt met EZ de mogelijkheden om waterbouwers beter tegemoet te komen.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.