Go back

Weer minder

Alle ministeries bij elkaar gaan komende jaren flink minder rechtstreeks uitgeven aan wetenschappelijk onderzoek, van 5 miljard in 2011, naar 4,8 dit jaar en naar 4,3 miljard euro in 2017, een daling van 688 miljoen (13,8 procent). Dat blijkt uit het overzicht Totale Onderzoek Financiering 2011-2017 (TOF) van het Rathenau Instituut.

Wanneer je het budget voor de fiscale maatregelen ter stimulering van bedrijfs-R&D bij de directe onderzoeksuitgaven optelt, is de dalende trend minder scherp, maar nog steeds duidelijk aanwezig. In 2011 beliepen de overheidsuitgaven voor R&D 5.896 miljoen, in 2017 zal dat 386 miljoen euro minder zijn. De groei van het potje voor belastingvoordelen voor R&D van bedrijven en alle maatregelen van het kabinet ten spijt. Denk bij dat laatste aan de 100 miljoen extra voor fundamenteel onderzoek, 53 miljoen voor deelname aan grote Europese onderzoeksprogramma’s en 110 miljoen euro extra voor de TKI-toeslagen. De daling komt vooral doordat de innovatieprogramma’s van EZ en de FES-projecten aflopen.

Bij de cijfers hoort wel een kanttekening. Ze zijn gebaseerd op de begrotingen van 2013 van de diverse ministeries en die begrotingen zijn nog door het vorige kabinet gemaakt. Op het moment dat het Rathenau Instituut aan de slag ging met TOF 2011-2017 waren de precieze effecten van het regeerakkoord van oktober 2012 nog niet bekend. In een toelichting stellen de onderzoekers echter dat de accentwijzigingen die het nieuwe kabinet aanbracht in het beleid van Rutte I niets wezenlijks veranderen aan de dalende trend. Oftewel, het lijkt erop dat alle extraatjes sigaren uit eigen doos zijn, zoals al eerder geconstateerd in Onderzoek Nederland.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.