Go back

Gamma mist slagkracht

Een hele serie Haagse maatregelen heeft nadelige effecten gehad op de financiële positie van de sociale wetenschappen, met name in de tweede geldstroom. Dat stelt de Commissie Sectorplan Sociale Wetenschappen, onder voorzitterschap van socioloog Paul Schnabel.

De commissie pleit voor een nieuw ‘contract’ van de overheid met de sociale wetenschappen, als een onmisbaar onderdeel van een nationale wetenschapsagenda en, in navolging van de Commissie-Veerman, voor het toelaten van minder studenten. Het geld dat daarmee bespaard wordt wil de commissie overhevelen naar onderzoek “om de balans tussen onderwijs- en onderzoeksfinanciering te herstellen”.

Het domein Gedrag & Maatschappij trekt al een aantal jaren de meeste studenten aan de Nederlandse universiteiten. Maar terwijl de rijksbijdrage voor universiteiten voor de helft voor onderwijs en voor de helft voor onderzoek bestemd is, is deze verhouding binnen de sociale wetenschappen veel ongunstiger, namelijk 70 procent voor onderwijs en 30 procent voor onderzoek, en soms is de verhouding zelfs 80–20. “Hierdoor zijn gecombineerde aanstellingen met een minimumaandeel onderzoekstijd nauwelijks meer te financieren.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.