Go back

Gezondheidsfondsen nemen de regie

Nu de overheidsfinanciering afneemt gaan de gezondheidsfondsen een actievere rol op zich nemen om onderzoeksresultaten sneller bij de patiënt te brengen. Ze willen hun middelen meer thematisch gaan inzetten, en meer op basis van maatschappelijke vragen.

Dat concludeert beleidsonderzoeker Hanneke Bodewes in het rapport ‘De rol van fondsen voor de wetenschap in Nederland’, dat ze in opdracht van de AWTI schreef en waarvoor ze inzoomde op het werk van het KWF en de Hartstichting. Het KWF financiert naar schatting de helft van het academisch oncologisch onderzoek, met jaarlijks 70 tot 80 miljoen euro. De Nederlandse Hartstichting is ook een grote speler met ruim 20 miljoen euro per jaar. Alle Nederlandse gezondheidsfondsen samen besteden jaarlijks ongeveer 140 miljoen aan medisch onderzoek.

Gezondheidsfondsen gaan hun portfolio’s in toenemende mate managen en afstemmen, vaker grotere programma’s en consortia financieren, en meer afstemming zoeken met andere organisaties die onderzoek financieren, stelt Bodewes.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.