Go back

Veel mismatches in Europese R&D

In de VS en Japan is de mismatch tussen de specialisaties van de publieke kennisinstellingen en die van de bedrijven veel kleiner dan in Europa. De meeste Europese landen, waaronder Nederland, specialiseren zich in het academisch onderzoek maar gedeeltelijk op kennisgebieden waarop hun eigen bedrijfsleven het meest actief is.

Dat concludeert het DG Onderzoek&Innovatie van de Europese Commissie in het rapport ‘Research and Innovation Performance in the EU’. Europese uitzonderingen zijn Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

In het rapport is gekeken naar co-specialisatie van wetenschappelijk onderzoek en industriële activiteit. Daartoe is van het wetenschappelijk onderzoek de specialisatiegraad gemeten op basis van aantallen publicaties. De industriële specialisatie is bepaald door de aantallen wereldwijde octrooien, de zogenoemde Patent Cooperation Treaty (PCT) octrooien. En is er sprake van co-specialisatie als voor een specifiek onderzoeksgebied het aandeel publicaties (in het totale aantal publicaties in een land) hoger ligt dan het wereldgemiddelde, én als dat zelfde geldt voor het aantal PCT-octrooien als percentage van het totaal aantal PCT-octrooien in dat land. Deze meetmethode is nieuw voor de EU. De resultaten zijn overigens gebaseerd op relatief oude cijfers, uit de periode 2000 – 2010.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.