Go back

Felle kritiek op centralisatie NWO

Bussemaker en Dekker krijgen de volle laag over zich met hun plannen voor een ingrijpende reorganisatie van NWO. Hun plan hierover is vorige week samen met de Wetenschapsvisie naar de Kamer gestuurd.

KNAW, VNO-NCW, FOM, STW en veel individuele onderzoekers maken zich grote zorgen over de verregaande centralisatie van NWO en het opheffen van afzonderlijke gebieden en stichtingen als WOTRO, FOM en STW. NWO bestuurslid Bert Meijer is opgestapt uit onvrede met de plannen.

Volgens de KNAW bestaat het risico dat NWO zal veranderen van een overwegend goed functionerende organisatie in een bureaucratisch en rigide orgaan, dat opereert naast de wetenschappelijke werkelijkheid. De grootste zorg is dat de besluitvorming over te financieren onderzoek en het verdelen van de budgetten ver af komt te staan van de onderzoekers zelf die nu via de stichtingen en gebieden direct zeggenschap hebben.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.