Go back

podium.knaw.nl

Bussemaker en Dekker willen hard ingrijpen bij NWO nu de organisatie na twee heldere evaluaties niet in staat is gebleken zelf orde op zaken te stellen. Ze hebben daarom Koos van der Steenhoven en Marianne Aalbersberg, consultants van de Ambtelijke Bestuursdienst, gevraagd een advies op te stellen. De titel is al veelzeggend: ‘Van lappendeken naar een nationaal discours en centrale programmering’.

In de inleiding leggen de auteurs de vinger op de zere plekken. “Naast de vrij grote eensgezindheid dat het anders moet, troffen we bij velen echter ook een aarzeling aan om daadwerkelijk een substantiële verandering in gang te zetten. Sommigen bepleiten het aanpassen van de topstructuur en willen vervolgens alles bij het oude laten. Anderen willen de NWO-organis atie en de werkwijze laten zoals zij is en alleen de gebieden anders inrichten (met veel variaties: meer, minder, andere indeling). Nog weer anderen willen de ondersteunende dienst reorganiseren maar de topstructuur met een vijfkoppig Algemeen Bestuur handhaven. Onderliggende argumenten bij deze aarzelende opstelling waren vaak dat de Nederlandse wetenschap, en NWO in haar taakuitvoering, het naar nationale en internationale maatstaven gemeten goed doen en dat je niet precies weet wat je verliest als je organisatorische veranderingen doorvoert.”

“Wat zou er mis gaan als er niks verandert of als er slechts gedeeltelijke wijzigingen worden aangebracht in de governance, organisatiestructuur en werkwijze? Dan blijft de situatie bestaan dat politieke en maatschappelijke vragen onvoldoende weerspiegeld worden in de programmering van NWO.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.