Go back

STW laat ruimte

Sindskort kunnen STW-onderzoekers en partijen waarmee zij samenwerken zelf afspraken maken over het intellectueel eigendom. Als financier was STW vanouds partij in onderhandelingen over kennisbescherming en -exploitatie, en lag het recht op intellectueel eigendom automatisch bij de stichting. Het nieuwe beleid moet de snelheid van kennisvalorisatie verhogen en de start van het onderzoek bespoedigen. Als bedrijven en kennisinstellingen al weten hoe ze willen samenwerken, en hun afspraken over IE passen binnen publiek gefinancierd onderzoek, kan een neutrale rol van STW helpen om onderzoek sneller op te starten.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.