Go back

In de middenmoot

In 2013 hebben Nederlandse bedrijven, onderzoeksinstituten en universiteiten respectievelijk ruim 7 miljard, 1,5 miljard en ruim 4 miljard euro uitgegeven aan R&D met eigen personeel. In totaal gaat het om 12,7 miljard aan R&D-uitgaven, iets meer dan in 2012. Dat is 1,98 procent van het bruto binnenlands product, lager dan het EU-gemiddelde van 2 procent, en lager dan in de Scandinavische EU-landen en in Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, België en Frankrijk. Nederland wil op 2,5 procent in 2020 komen. Dat kan, maar dan moeten de R&D-uitgaven jaarlijks met 5 procent stijgen.
Deze cijfers komen uit de Internationaliseringsmonitor, tweede kwartaal 2015, van het CBS. De bedrijven gaven in 2013 daarnaast bijna 1,9 miljard uit aan R&D bij derden in Nederland en nog eens 1,6 miljard (+8 procent) aan R&D bij derden in het buitenland.
De crisis heeft er ingehakt: een gemiddeld innovatief bedrijf gaf in 2012 de helft minder uit aan innovatie dan in 2008. Bij Nederlandse bedrijven met internationale handel was de daling gemiddeld 58 procent, en bij bedrijven met een buitenlandse moeder zelfs 78 procent. Toch gaven die laatste bedrijven in 2013 gemiddeld nog 70 procent meer uit aan R&D dan de bedrijven in Nederlands eigendom.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.