Go back

Lectoren hebben meer tijd nodig

Docent-onderzoekers op hogescholen hebben moeite om met onderzoek aan te sluiten op de werkwijze van mkb-ondernemingen. Oorzaken zijn een gebrek aan tijd en te weinig mogelijkheden om de onderzoekstijd flexibel in te delen. Snel kunnen reageren op tussentijdse vragen en afgesproken deadlines halen, zijn voor hogescholen nog uitdagingen.

Dit signaleert de AWTI in haar rapport ‘Hogescholen en mkb; partners in innovatie’, dat is gemaakt in opdracht van het kabinet. Het rapport moet input leveren voor de Strategische Agenda Hoger Onderwijs die het kabinet later dit jaar zal uitbrengen.

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) constateert ook dat de kennisnetwerken van mkb-ondernemingen en hogescholen kwetsbaar zijn, omdat ze veelal op persoonlijke relaties zijn gebouwd. Individuele of samenwerkende mkb-ondernemingen krijgen bovendien van de overheid te weinig ondersteuning bij het omzetten van hun problemen in concrete onderzoeksvragen waarmee hogescholen uit de voeten kunnen.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.