Go back

Motor Valorisatieprogramma hapert

Kennisinstellingen selecteren valorisatietrajecten met een laag risicoprofiel om er zeker van te zijn dat geïnvesteerd geld uit het Valorisatieprogramma terugvloeit. Verder zet de kleinschaligheid van de huidige fondsen de rentabiliteit en het revolverend vermogen onder druk.

Dat valt op te maken uit de Midterm review van het Valorisatieprogramma, opgesteld door het onderzoeksbureau Panteia.Het onderzoeksbureau adviseert het verstrekken van leningen landelijk te gaan organiseren door de pre-seed- en proof-of-concept-fondsen samen te voegen. Die zijn nu bij dertien regionale valorisatieconsortia van het Valorisatieprogramma ondergebracht. Samenvoegen levert een betere risicospreiding op en maakt het mogelijk om behalve in risicoluwe ook in risicovolle projecten te investeren.

Voor de pre-seed- en proof-of-concept-fondsen is binnen het Valorisatieprogramma bijna 30 miljoen euro beschikbaar, te besteden tussen 2010 en 2018. Gemiddeld bedragen de tot nu toe verstrekte pre-seed-leningen 35.000 euro. Voor het gehele Valorisatieprogramma, dat ook investeert in het opzetten van onderwijsprogramma’s op het gebied van ondernemen, is 132,4 miljoen euro beschikbaar, waarvan 63 miljoen euro subsidie.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.