Go back

Religiewetenschap

Het zal grote moeite kosten om de religiewetenschap en theologie goed op de kaart te houden. Beide velden worstelen al twintig jaar met bezuinigingen en versnippering. Er moet snel een gezamenlijke onderzoeksagenda komen met een duidelijk thema, blijkt uit een verkenning in opdracht van de KNAW. In schril contrast met de rijke wetenschappelijke traditie en de recent toegenomen maatschappelijke relevantie en actualiteit, missen de velden grotendeels de aansluiting bij het huidige maatschappelijke debat. De ingrijpende universitaire reorganisaties en bezuinigingen sinds ruwweg 1989 helpen daarbij niet, maar het veld zelf blijkt ook moeilijk tot verandering bereid. Een nog op te richten Netherlands Academy of Religion, lijkt de commissie een geschikte organisatievorm om een breed onderzoeksprogramma uit te voeren.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.