Go back

Toppen in de mist

EZ denkt na over legitimatie, doeltreffendheid en doelmatigheid van het Bedrijvenbeleid dat gericht is op het versterken van het innovatievermogen en ondernemingsklimaat. Vooral bij legitimatie en doelmatigheid zijn nog slagen te maken, is de conclusie van adviesbureau Dialogic, dat het beleid heeft doorgelicht. Minister Kamp heeft het rapport onlangs met commentaar naar de Tweede Kamer gestuurd.

Jaarlijks geeft EZ ongeveer 1 miljard uit aan directe innovatiestimulering, 1 miljard aan niet-directe fiscale innovatiestimulering (onder andere WBSO en RDA) en 5 miljard aan fiscale stimulering van ondernemerschap. Bij dit laatste gaat het vooral om zelfstandigenaftrek, een lager btw-tarief voor bepaalde sectoren en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. In totaal gaat 85 procent van het budget naar fiscaal beleid. 6 procent gaat direct naar kennisinstellingen als TNO, DLO en ECN.

Dialogic constateert dat de legitimatie van het I&O-beleid slechts incidenteel aan de orde komt, en wel in de communicatie met de Tweede Kamer. EZ moet ook duidelijker maken wat de trade-offs zijn van indirect (fiscaal) en direct beleid. De publieke discussie spitst zich toe op de het specifiek I&O-beleid, maar het generieke is in omvang veel groter, ook afgezien van de stimulering van ondernemerschap.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.