Go back

Bouwen aan een toekomst na NanoNextNL

Na tien jaar van forse en samenhangende publieke en private investeringen in een toonaangevend nanotechnologieprogramma is de toekomst van NanoNextNL onzeker. Het programma loopt eind 2016 af, en er is vooralsnog geen zicht op een vergelijkbaar vervolg.

Hierover zijn Dave Blank (NanoNextNL), Joost Frenken (ARCNL) en Kees Groeneveld (MinacNed) het eens. Daarmee houdt het nanotechnologieonderzoek en de ontwikkeling van toepassingen niet ineens op. Wel voorziet Frenken op termijn een geleidelijke daling in het aantal zich profilerende onderzoeksgroepen en in de productie van octrooien. De systematiek voor PPS, aangereikt door NanoNextNL, zal verdwijnen, waardoor universiteiten voor elke promovendus het wiel opnieuw moeten uitvinden.

De afgelopen periode is 17 miljoen euro geïnvesteerd in onderzoeksfaciliteiten voor kwantumtechnologie, en zijn twee nieuwe nanotechnologie-onderzoekscentra gestart: het Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL), een PPS in Amsterdam van ASML, FOM, UvA en VU, en QuTech in Delft, dat door minister Kamp tot nationaal icoon is verheven. ARCNL richt zich op nieuwe fundamentele kennis voor nanolithografie. De partijen hebben een jaarlijkse bijdrage toegezegd voor tenminste tien jaar met een opzegtermijn van vijf jaar. Dit geeft Frenken een veilig gevoel: “We kunnen ons concentreren op het lange-termijnonderzoek.” QuTech ontwikkelt nieuwe kennis en technologie voor kwantumcomputer en -communicatie, waarvan nanotechnologie een aspect is.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.