Go back

EU-PolarNet

Met de financiering van het EU-PolarNet ontstaat het grootste consortium in het poolonderzoek wereldwijd. Het programma loopt van 2015 tot 2020. In die tijd moet het een strategie opleveren waarmee Europese landen hun agenda’s kunnen afstemmen bij het vaststellen van onderzoeksvragen. Nederland is direct betrokken via het Arctisch Centrum van de RUG.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.