Go back

Kabinet komt SURF tegemoet

OCW en EZ gaan in 2017, 2018 en 2019 in totaal 12 miljoen euro extra bijdragen aan SURF. SURF zal bij instellingen en bedrijfsleven aanvullende financiering moeten vinden. In 2019 zijn belangrijke componenten van de ict-infrastructuur aan het eind van hun levensduur. Om deze te vervangen moet SURF eind 2015 een aanbesteding starten. De kosten voor vernieuwing zijn 30 miljoen euro per jaar. OCW stelt daarvan structureel 18,5 miljoen euro ter beschikking. Volgens OCW en EZ is er geen sprake van een acute achteruitgang in de ict-infrastructuur, maar is het noodzakelijk delen ervan in 2019 te hebben vervangen. Het is volgens de ministeries gerechtvaardigd dat de instellingen een groter aandeel in de kosten van die vernieuwing gaan dragen.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.