Go back

Kwantumcomputer vergt miljard euro

De komende tien jaar kan het Nederlands instituut voor kwantumtechnologie QuTech in Delft rekenen op een basisfinanciering van 13,5 miljoen euro per jaar. Hiertoe hebben de ministers Bussemaker en Kamp een convenant getekend met TU Delft, TNO, NWO en Holland High Tech (TKI HTSM).

Daardoor kan QuTech topwetenschappers en partners uit het bedrijfsleven aantrekken, zodat het vaart kan geven aan de ontwikkeling van een supercomputer. QuTech is in november 2014, mede op voordracht van Kamp, uitgeroepen tot één van de vier nationale innovatie iconen.

“Een looptijd van tien jaar voor een programma is uniek”, zegt Jos Keurentjes, CSO van TNO. “Daarom hebben TNO en TU Delft echt hun best gedaan de financiering hiervan rond te krijgen. We vinden dit belangrijk vanwege het groeiperspectief, dat alle relevante partners ook onderkennen, en vanwege ons streven naar langjarige publiek-private samenwerkingen en opbouw van ecosystemen, waarin QuTech past.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.