Go back

TNO en universiteiten leren speeddaten

Universiteiten en TNO weten elkaar steeds beter te vinden. In ruim een jaar tijd zijn vijf nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan, en er volgen nog meer. “De samenwerking geeft snelheid aan het vertalen van de resultaten van fundamenteel onderzoek naar toepassingen en dat is in ieders belang”, zegt prof. Jos Keurentjes, Chief Scientific Officer van TNO.

“De universiteiten en TNO zien in dat een gezamenlijke thematische aanpak nodig is voor het creëren van de focus en massa waarmee ze internationaal kunnen meetellen. Want hiervoor moet je over een budget van minimaal 30 à 50 miljoen euro per jaar beschikken”, verklaart Keurentjes.

Het gaat om het opzetten van zogenoemde ecosystemen, waarin de deelnemende partijen door samenwerking sneller de verbinding kunnen maken tussen fundamentele wetenschap en praktische toepassing. Eerst definiëren ze de programma’s, van waaruit ze vervolgens projecten starten voor zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. Die samenwerking blijkt soepel te verlopen. “Vroeger vonden de universiteiten dat TNO te veel universiteitje speelde, en omgekeerd vond TNO dat de universiteiten te veel TNO-tje speelden. Zodra een universiteit en TNO echter om de tafel zitten en een gezamenlijk programma uitstippelen, zie je dat alles op zijn plaats valt en ieder de rol krijgt die hem het beste past”, licht Keurentjes toe.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.