Go back

Toekomstfonds

Het zogenoemde Toekomstfonds van 100 miljoen euro wordt 100 procent revolverend. Dat wil zeggen dat uitkeringen volledig moeten worden terugbetaald. In eerste instantie is 80 miljoen beschikbaar, 40 miljoen voor faciliteiten en 40 miljoen voor thema’s. De resterende 20 miljoen komt later aan bod. Voor de onderzoeksfaciliteiten komt een nieuwe regeling: maximaal de helft van de projectkosten wordt als lening verstrekt. De aanvrager moet dus zelf minimaal 50 procent inbrengen. Het kan daarbij gaan om eigen vermogen, maar ook om een bijdrage van private partijen in ruil voor toegang tot de onderzoeksfaciliteiten tegen een marktconforme prijs. Het fonds is verder bedoeld voor thema’s tussen onderzoek en valorisatie: Proof of Concept (POC), Thematische Technology Transfer (TTT) en Smart Industries. POC faciliteert de uitvoering van een haalbaarheidsstudie naar commercieel potentieel, gevolgd door een lening. Hiervoor is 10 miljoen euro beschikbaar. Met TTT wil het kabinet stimuleren dat op nationaal niveau technology transfer voor een bepaald wetenschapsgebied wordt ingericht. Vanuit de Actieagenda Smart Industry worden op dit moment tien Fieldlabs opgezet. Onderzocht wordt in hoeverre deze van het Toekomstfonds gebruik kunnen maken.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.