Go back

Wim for president

NWO krijgt een nieuwe structuur en een nieuwe voorzitter.

De organisatie adverteert met een ambitieus profiel voor de opvolger (v/m) van Jos Engelen: “De NWO organisatie wordt anders ingericht: de huidige wetenschapsgebieden worden omgevormd tot vier domeinen die het gehele wetenschappelijke veld omvatten. De besluitvorming wordt geconcentreerd in een versterkte centrale leiding. De raad van bestuur zal bestaan uit een voorzitter, een portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën (beiden fulltime) en vier wetenschappelijke leden die in de toekomst tevens de vier voorzitters van de domeinbesturen zullen zijn (Bètawetenschappen, Technische en toegepaste wetenschappen, Sociale en Geesteswetenschappen en Zorgonderzoek en Medische wetenschappen)”.

De nieuwe structuur van NWO heeft heel wat voeten in de aarde gehad. De aanvankelijke opzet leidde tot grote onrust onder de onderzoekers, die geen directe invloed meer zouden krijgen op het beleid. Het is Jos Engelen behoorlijk kwalijk genomen, dat hij zich voor het karretje van OCW had laten spannen. Dit leidde tot het vertrek van bestuurslid Bert Meijer (TU/e) die zich niet kon verenigingen met een structuur, waarin de onderzoekers op afstand zouden komen. Onder leiding van Douwe Breimer (vastberaden, maar soepel en met mate) is er een compromis uit de bus gekomen, waarin de onderzoekers zich kunnen vinden. Daarop is FOM-directeur Wim van Saarloos aangesteld om de transitie van NWO gestalte te geven. Hij was van meet af aan betrokken bij de gecoördineerde kritiek op het gewraakte plan van Engelen c.s.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.