Go back

Brussel gaat op integriteit letten

Wetenschappelijk wangedrag tegengaan komt zeker zo hoog op de Brusselse agenda te staan als het tegengaan van financiële fraude. Daarom zijn de regels, die in het verleden erg vaag waren, aangescherpt, vertelt Robert-Jan Smits, directeur-generaal Onderzoek en Innovatie bij de Europese Commissie. “We gaan ons niet als politieagent opstellen, maar wel steekproefsgewijs controles uitvoeren.”

“In Brussel zijn we lange tijd geobsedeerd geweest met solide financieel beheer”, schetst Smits. “Vooraf vroegen we deelnemers aan de Kaderprogramma’s bijvoorbeeld of hun boekhoudsysteem degelijk was en voerden we jaarlijks duizenden financiële audits uit. We vroegen echter nooit of ze de wetenschappelijke integriteit met een goed systeem konden waarborgen. Denk bijvoorbeeld aan plannen van universiteiten om hun jonge onderzoekers te trainen in onderzoeksmethodologie, ethiek om wangedrag te voorkomen en procedures voor het aanpakken van eventuele fraude. Hierover gaan we nu wel vragen stellen.”

De eerste stap om dit mogelijk te maken is al gezet. Op verzoek van Smits heeft ALLEA, de federatie van nationale wetenschapsacademies in Europa, haar gedragscode op gebied van onderzoekintegriteit geactualiseerd. Die gedragscode geldt sinds kort voor alle onderzoekers die deelnemen aan Horizon 2020-projecten. Zij verplichten zich de nieuwe gedragscode te respecteren door het tekenen van de grant agreement. Daarin is drie maanden geleden in artikel 34 een wat vage tekst over de oude versie van de ALLEA-gedragscode vervangen is door een duidelijke referentie naar de nieuwe code.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.