Go back

Digitaal weerbaar

Minister Kamp van economische zaken wil de digitale weerbaarheid van alle bedrijven in de topsectoren verhogen. Om vooraanstaand in de wereld te kunnen blijven, moeten deze bedrijven goed beschermd zijn tegen digitale spionage en ook tegen cybercrime in verband met de zakelijke continuïteit.

Naar aanleiding van een advies van TNO hierover, wil de minister in overleg met diverse partijen een nieuwe infrastructuur beproeven. Hiervoor staat het Information Sharing and Analysis Organisation (ISAO) uit de Verenigde Staten model. De ambitie is om tot een landelijk dekkend netwerk te komen, waarin organisaties informatie over cybersecurity kunnen uitwisselen. Het gaat niet alleen om de grote bedrijven in de topsectoren, maar ook om toeleveranciers en andere partners in hun sector, waaronder kennisinstellingen. Over wat dit voor consequenties heeft voor de kennisinstellingen reppen de minister en TNO vooralsnog niet.

Het ISAO-model biedt de mogelijkheid de bedrijven en hun partners desgewenst naar topsector, branche, keten of regio in te delen, dus naar wat het beste uitkomt. Voorwaarde is wel dat ze goed aansluiten bij de bestaande netwerken (ISAC’s) van de zogenoemde vitale infrastructuur, waartoe overigens al diverse grote bedrijven van topsectoren behoren.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.