Go back

Europa, durf te experimenteren!

De huidige kenniseconomie levert niet op wat ervan gehoopt werd. Er is een radicaal andere aanpak nodig om te zorgen dat investeringen in R&D leiden tot duurzame oplossingen voor de economische en sociale problemen in Europa.

Dat stelt de Europese high level expert group of Research, Innovation and Science Policy Experts (RISE) onder leiding van de Maastrichtse econoom Luc Soete. Investeer écht in onderzoek en innovatie door het hoog op de agenda te zetten, is het devies. Alleen meer geld vrijmaken voor onderzoek is niet genoeg om de toekomstige welvaart veilig te stellen, menen de experts. De vergrijzing maakt het des te meer noodzakelijk om de vruchten van nieuwe kennis en innovaties te plukken.

Het advies van de RISE-experts: de EU moet openstaan voor experimenten om radicale innovaties een kans te geven, nieuwe markten te creëren en om de absorptiecapaciteit voor kennis en innovatie bij Europese bedrijven te verbeteren. Daar is een hele set van elkaar aanvullende maatregelen voor nodig. Denk daarbij aan lokale en Europese innovatieve aanbestedingstrajecten, green deals, experimenten in steden, innovatie-vriendelijke regelgeving, lokale co-creatie en living labs.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.