Go back

Hogescholen voor biobased

Veertien hogescholen gaan zich gezamenlijk inzetten voor de biobased economy. Ze willen er met nieuwe onderwijsconcepten, onderzoeksprojecten en expertise meer vaart aan geven en het MKB beter toegang bieden tot kennis op dit gebied. Het initiatief komt van het Centre for Biobased Economy (WUR en zeven hogescholen) en het Centre of Expertise Biobased Economy (Avans Hogeschool en Zuyd Hogeschool).

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.