Go back

Nederlandse wetenschap is trekpaard

De Europese Commissie heeft een nieuwe versie van zijn European Innovation Scoreboard gepubliceerd. Hieruit blijkt, dat Nederland op grond van 27 verschillende indicatoren voor innovatiekracht van de vijfde naar de vierde plek in Europa is gestegen. Alleen Finland, Denemarken en Zweden scoren beter.

De EU noemt als sterke punten van Nederland de internationale co-publicaties (vijf maal zoveel als gemiddeld) en citaties (48 procent boven het EU-gemiddelde). Hoog scoort Nederland ook met de aanwezigheid van buitenlandse studenten, het aantal afgestudeerden, en met levenslang leren.

Het bedrijfsleven ligt met zijn investeringen in R&D echter ruim 20 procent onder het EU-gemiddelde. Dit is in de periode 2010-2016, zelfs licht achteruit gegaan. Dat heeft vooral te maken met de lage niet-R&D-gerichte uitgaven van een tiende van het EU-gemiddelde in 2016. Dit was 0,7 van het EU-gemiddelde in 2010. Mogelijk is er een statistische fout ingeslopen vanwege het opgaan van de RDA in de WBSO. Los hiervan blijken de researchuitgaven van de bedrijven in deze periode licht te zijn toegenomen van 92,3 tot 94,0 procent van het EU-gemiddelde. Dit detoneert niettemin met de relatief hoge totaalscore van Nederland: 19 procent boven het EU-gemiddelde in 2010 en 29,5 procent in 2016.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.