Go back

Overnamestrijd

W at zou er gebeuren met de R&D van Unilever en AkzoNobel in Nederland als deze bedrijven zouden worden overgenomen? Minister Kamp maakt zich daar terecht grote zorgen over. Het ministerie heeft immers een groot trauma overgehouden aan de verkoop van Organon, dat tien jaar geleden nog deel uitmaakte van AkzoNobel.

Organon had een groot lab in Oss, waar baanbrekend onderzoek werd gedaan naar anticonceptie en medicijnen tegen kanker. De vorige ceo van AkzoNobel, Hans Wijers, vond dat Organon te klein was om levensvatbaar te zijn. Hij verkocht het daarom in 2007 aan het Amerikaanse farmaciebedrijf Schering-Plough. Zoals altijd beloofde de overnemende partij behoud van onderzoek, in dit geval in Nederland. Maar Schering-Plough werd kort daarna zelf overgenomen door Merck. Merck heeft de R&D-tak van Organon verplaatst naar het buitenland en in 2014 ging het eens zo glorieuze R&D-centrum in Oss dicht om plaats te maken voor een farmaceutische hightech campus. De toenmalige minister van EZ, Maxime Verhagen, heeft geprobeerd om te redden wat er te redden viel, maar tevergeefs. Kamp is dus gewaarschuwd.

De vooruitzichten voor prolongatie van de R&D in Nederland zijn niet gunstig als een bedrijf wordt overgenomen. Het hangt sterk af van de kennispositie die de betreffende laboratoria bij het nieuwe moederbedrijf gaan innemen. Die positie wordt afgewogen tegen de kennis die dit bedrijf zelf al heeft. Wat meestal overblijft, is de R&D die nodig is voor het aanpassen van producten aan de lokale markten. Strategische R&D verdwijnt vrijwel zeker naar de laboratoria van het moederbedrijf.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.