Go back

R&D-uitgaven moeten flink omhoog

Nederlandse bedrijven, publieke instellingen en het hoger onderwijs hebben volgens het CBS in 2015 bijna 13,7 miljard euro uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling, Dat is 3 procent meer dan in 2014. Hiervan is bijna 7,7 miljard euro afkomstig van het bedrijfsleven en 6 miljard euro van publieke instellingen. Toch is dat volgens de Europese Commissie en de OESO niet genoeg en moet Nederland een beleid optuigen om investeringen in onderzoek en ontwikkeling verder te stimuleren.

De definitieve cijfers over 2015 laten zien dat de totale R&D-uitgaven in dat jaar goed waren voor 2,02 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 2015 gaven zo’n 20.000 bedrijven in Nederland geld uit aan R&D. Van de 7,7 miljard euro die ze eraan besteedden, kwam 59 procent uit de zakken van grote bedrijven, dat wil zeggen bedrijven met meer dan 250 werknemers. De tien grootste bedrijven gaven 2,07 miljard aan R&D uit, dat is ongeveer een kwart van de R&D-uitgaven van alle bedrijven samen. Deze grote bedrijven betreffen bijna uitsluitend bedrijven in de industrie. Hun uitgaven waren voor negentig procent bestemd voor onderzoek en ontwikkeling.

In 2015 gaven de publieke onderzoeksinstellingen, waaronder universiteiten en organisaties voor toegepast onderzoek (TO2) 6 miljard aan R&D uit. Met uitgaven van 518 miljoen euro stond TNO volgens een onderzoek van het Technisch Weekblad als onderzoeksinstituut aan kop. Volgens datzelfde onderzoek is Philips in 2016 de grootste particulier investeerder in R&D geweest voor een bedrag van 820 miljoen euro (+ 7%), gevolgd door ASML (744 miljoen euro), KPN (438 miljoen euro) en Janssen Pharmaceuticals (318 miljoen euro). Het CBS komt niet voor oktober dit jaar met definitieve cijfers over 2016.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.