Go back

SME Instrument

Tot nu toe hebben 114 Nederlandse start-ups en MKB-bedrijven subsidie ontvangen en coaching gehad uit het SME Instrument van Horizon 2020. Twintig daarvan zitten in Amsterdam, tien in Eindhoven en negen in Leiden.

Dat blijkt uit de SME Instrument Data Hub, een interactieve kaart, waarop alle mkb’ers met geld van het SME Instrument zijn te vinden. In Europa zijn Londen en Berlijn de grootste innovatiehubs, met respectievelijk 76 en 35 geselecteerde start-ups en mkb-bedrijven.

Het SME Instrument van Horizon 2020 biedt start-ups en MKB voor het eerst de mogelijkheid om in hun eentje subsidie aan te vragen bij het Kaderprogramma van de EU op een onderwerp dat ze belangrijk vinden. Voorwaarde is alleen dat ze ook buiten hun eigen landsgrenzen willen groeien. Een goede zaak, want in de grote Europese onderzoeksconsortia kunnen ze vaak maar een kleine rol spelen.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.