Go back

WBSO voor allen

In 2016 hebben 22.330 bedrijven 1,1 miljard euro belastingaftrek gekregen in het kader van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Dit zijn bijna alle bedrijven die in Nederland geld aan R&D uitgeven. Ruim 97 procent hiervan betreft MKB-bedrijven.

EZ-minister Kamp schrijft de Tweede Kamer, dat het aantal gebruikers in 2016 wel met 2,8 procent gedaald is als gevolg van een striktere definitie van R&D in de WBSO: activiteiten gericht op technisch-wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van technisch nieuwe producten, productieprocessen en programmatuur. Het uitvoeren van een analyse naar de technische haalbaarheid van het zelf uitvoeren van R&D en het uitvoeren van procesgericht technisch onderzoek tellen niet meer mee.

Het ziet ernaar uit, dat het WBSO-budget voor 2016 5 procent te krap zal zijn, omdat de R&D van bedrijven, gerekend in arbeidsjaren, sterker is gestegen dan verwacht. Ook slagen de bedrijven er beter dan voorheen in aftrek te krijgen voor de R&D-uitgaven die niet met loonkosten te maken hebben.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.