Go back

Aurora

Sinds oktober vorig jaar werken negen Europese universiteiten uit negen verschillende landen samen in het netwerk Aurora. “Het gaat om universiteiten die ongeveer hetzelfde nastreven en van elkaar willen leren in een niet-competitieve omgeving”, zegt Kees Kouwenaar, senior advisor international strategy van de Vrije Universiteit, die bij de organisatie ervan betrokken is.

Kouwenaar benadrukt het belang van een niet-competitieve omgeving: “Met twee Britse universiteiten bijvoorbeeld zou het niet werken, want die willen zich over en weer niet in de kaart laten kijken. Daarom telt het netwerk maar één universiteit per land, zij het dat naast de Engelse universiteit van East Anglia ook de Schotse universiteit van Aberdeen partner is, maar dat bijt elkaar niet. De gedachte erachter is dat een Nederlandse en een Engelse universiteit ook naar hun zwakke punten kunnen vragen: ‘Hoe los jij dat op?’ Om die intimiteit te garanderen beperken we het netwerk tot één universiteit per land.”

De Aurora-universiteiten willen niet zozeer de top van de wereldranglijsten bereiken als wel zich door samenwerking versterken en aantrekkelijk maken voor studenten, onderzoekers en de maatschappij, en zich onderscheiden door een combinatie van hoge onderzoekskwaliteit en sterke maatschappelijke betrokkenheid. “Voor onderzoekskwaliteit kijken we naar de field weighted citation index, dat wil zeggen het deel van de wetenschappelijke output per vakgebied dat tot de 10 procent meest geciteerde ter wereld behoort. Hiermee ondervangen we het probleem, dat het aantal belangrijke citaties per vakgebied verschilt”, legt Kouwenaar uit.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.