Go back

Van den Biesen bepleit grootse missies

“Zorg ervoor dat het volgende Europese kaderprogramma meer door grote missies wordt gedreven”, adviseert Jan van den Biesen van adviesbureau Europolaris. “Horizon 2020 is te versnipperd. Dat maakt het lastig om straks aan burgers uit te leggen wat er na zeven jaar is bereikt.”

Als voorbeeld noemt Van den Biesen Gezondheid. Voor dat thema zijn in Horizon 2020 maar liefst zeventien, los van elkaar staande, subsidie-instrumenten beschikbaar, zoals het Health-thema van de Maatschappelijke uitdagingen, twee Kennis en Innovatiegemeenschappen (KIC’s), twee Joint Technology Initiatives (JTI’s) en meerdere publiek-private en publieke samenwerkingsverbanden. “Al die initiatieven en instrumenten hebben hun eigen strategische agenda en er is vrijwel geen coördinatie”, stelt Van den Biesen, die decennia lang in Brussel de onderzoeksbelangen van Philips heeft behartigd.

Hij pleit echter niet voor het opheffen van al die instrumenten. “De meeste instrumenten hebben duidelijk een bestaansrecht, omdat ze bijvoorbeeld specifiek deelname van het midden- en kleinbedrijf stimuleren of publiek-private samenwerking.” De thematische afstemming tussen de instrumenten moet dus verbeteren. Hoe? Dat is een lastige vraag, waar de oud-Philips-topman nog geen antwoord op heeft. “Dat vergt nog het nodige denkwerk.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.