Go back

De kennisbasis heeft 530 miljoen nodig

Investeer 530 miljoen euro extra in toegepast onderzoek. Dat voorkomt een verdere afbrokkeling van de Nederlandse kennisbasis en is ook nodig om te kunnen werken aan oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken die een lange adem vragen. Dit staat in het advies ‘Onmisbare Schakels’ van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI).

“Voor onze analyse hebben we het hele landschap van toepassingsgericht onderzoek in ogenschouw genomen, de TO2-instellingen, maar ook de andere publieke kennisinstellingen, zoals de rijkskennisinstellingen en stichtingen. We zijn ook niet voorbijgegaan aan de rol van de universiteiten en hogescholen in de kennisstand”, zegt AWTI-raadslid Koenraad Debackere, tevens hoogleraar technologie/innovatie management en beleid aan de KU Leuven.

Door de aanhoudende overheidsbezuinigingen op toegepast onderzoek, vooral van de TO2 die een kwart van hun basisfinanciering (circa 125 miljoen euro) hebben moeten inleveren, is niet alleen hun kennispositie verzwakt, maar ontbreekt eenvoudigweg ook de ruimte om in te spelen op nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze bevindingen zijn in lijn met eerdere publicaties van de AWTI, het Rathenau Instituut en de evaluatiecommissie Schaaf die zich specifiek op de TO2 richtte.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.