Go back

Oogsten doen de topsectoren nog niet

De opstartproblemen lijken grotendeels verholpen, maar een mooi rijtje verrassende innovaties heeft het topsectorenbeleid zes jaar na de start nog niet opgeleverd. De tijd om echt te oogsten moet nog komen. En daarbij is EZ nu aan zet, stelt onderzoeksbureau Dialogics in een kritisch evaluatierapport.

Het ministerie moet de topsectoren uitdagen om zowel scherpere keuzes te maken in hun eigen kennis- en ontwikkelagenda’s als te komen met gezamelijke topprojecten. Die moeten focussen op vernieuwende oplossingen voor concrete maatschappelijke vragen.

Vooral in de eerste jaren zijn er door de topsectoren geen visies ontwikkeld die sterk afweken van de gemene deler die daarvoor al bestond. In die fase was alle aandacht van de betrokken partners nodig om uit te vinden hoe hun sector zich het best kon organiseren, rekeninghoudend met de nieuwe spelregels. Daarna was draagvlak en commitment krijgen van de partners in de sector belangrijker dan scherpe keuzes maken in agenda’s en innovatierichtingen. Pas sinds kort zijn de topsectoren voorzichtig aan het nadenken over vernieuwende richtingen, ook als niet iedereen in de achterban daar wat in ziet. Positieve uitschieters zijn enkele grootschalige pps’en, zoals QuTech op gebied van quantumcomputers en het chemieconsortium ARC CBBC, waarin wetenschappers en bedrijven zich samen verbinden aan meer baanbrekende trajecten.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.