Go back

Top in conversie

Drie topsectoren slaan de handen ineen: Energie, Chemie en HTSM pleiten samen voor een langlopend onderzoeksprogramma Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM) en vragen daarvoor 20 miljoen euro per jaar aan de overheid.

Het pleidooi legt de nadruk op onderzoek naar het opslaan van hernieuwbare elektriciteit in chemische verbindingen ten behoeve van de tijdelijke opslag van energie en de productie van duurzame grondstoffen en brandstoffen. “Dit is een belangrijke sleuteltechnologie nu Nederland ernaar streeft om meer hernieuwbare elektriciteit te gaan gebruiken. Er is echter geen partij die dit onderzoek stimuleert en coördineert”, stelt Richard van de Sanden, directeur van energieonderzoeksinstituut DIFFER. “Het valt een beetje tussen de topsectoren in. Daarom hebben de boegbeelden van Energie, Chemie en HTSM besloten dit cross-sectoraal aan te pakken.” Van de gevraagde 20 miljoen is 16 miljoen bestemd voor toepassingsgericht onderzoek en 4 miljoen voor fundamenteel onderzoek.

“Het ministerie van EZ is positief over ons advies en heeft aan de topsectoren gevraagd om de plannen verder uit te werken”, vertelt Van de Sanden, die begin dit jaar van de drie boegbeelden opdracht kreeg een advies op te stellen met een commissie van wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven. Financiële toezeggingen zijn echter nog niet gedaan, mede vanwege de demissionaire status van het kabinet. “Het lijkt erop dat het ministerie intern bezig is met het ontwikkelen van een instrument voor langjarige cross-sectorale programma’s. Ons advies zou daarin goed passen.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.