Go back

Topuitdagingen en sleuteltechnologieën

De topsectoren hebben de afgelopen maanden in overleg met EZ een lijst met acht maatschappelijke uitdagingen en tien sleuteltechnologieën opgesteld, waar ze gezamenlijk hun tanden in willen zetten. Dit gebeurde in opdracht van EZ-minister Kamp. Maar, zo waarschuwt Chemie-boegbeeld Emmo Meijer, zonder extra geld komt de gewenste samenwerking niet van de grond. “Het gaat alleen lukken als we langlopende projecten met voldoende massa kunnen opstarten.”

Samen met de NWA-routes vormt de uitwerking van de lijst met acht maatschappelijke uitdagingen en tien sleuteltechnologieën de belangrijkste input voor het Kennis- en Innovatiecontract 2018 – 2019. Dat sluiten de topsectoren en het ministerie van EZ dit najaar af, waarschijnlijk pas nadat het nieuwe kabinet op het bordes heeft gestaan.

Over de acht gekozen maatschappelijke uitdagingen was weinig discussie, zegt Meijer, eveneens trekker van de maatschappelijke uitdaging Circulaire economie en trekker van twee sleuteltechnologieën. “Er is gekozen voor de grote transities waar we voor staan. Die zijn in lijn met de uitdagingen waar ook de regio’s en de Europese Unie voor kiezen.” Het gaat bijvoorbeeld om de overgang naar een CO2-arme samenleving, een duurzame voedselvoorziening en goede, betaalbare gezondheidszorg.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.