Go back

Aanbevelingen voor valorisatie

De OESO en de Europese Commissie hebben de valorisatie-aanpak van de Nederlandse overheid en universiteiten onder de loep genomen. In het rapport Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in The Netherlands constateren zij, dat valorisatie sinds 2005 deel uitmaakt van de strategie van universiteiten en hogescholen. Vanaf 2010 heeft de regering er extra geld voor uitgetrokken, maar die subsidie is onlangs stopgezet. De instellingen nemen de financiering waarschijnlijk over, maar voor een duurzame voortzetting van valorisatie is ook financiering van de overheid nodig, zeggen de opstellers.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.