Go back

Britten willen blijven

Het Verenigd Koninkrijk is volgens wetenschapsminister Sam Gyimah bereid om na de Brexit tientallen miljarden euro’s aan Horizon Europe bij te dragen, opdat Britse onderzoekers er toegang toe houden. Brussel kan het geld goed gebruiken om de beoogde 100 miljard euro voor het programma in de periode 2021-2027 bij elkaar te krijgen en zal het VK daarom als geassocieerd lid verwelkomen.

De wetenschapsministers van de overblijvende 27 lidstaten staan er ook achter. De researchdeal kan echter pas rondkomen als de EU en het VK een akkoord over de Brexit bereiken. Voor de EU geldt namelijk dat er geen deelovereenkomsten gesloten kunnen worden, zolang er geen Brexit-akkoord is.

Gyimah wijst erop, dat het VK als geassocieerd lid meer zal bijdragen dan alle andere geassocieerde leden bij elkaar en meer dan alle EU-leden met uitzondering van Frankrijk en Duitsland. Het VK verlangt volledige toegang tot Horizon Europe, maar zolang de Europese politieke besluitvorming over het programma nog niet rond is, staan ook de precieze toelatingsregels voor de niet-EU-landen nog niet vast. Noorwegen draagt momenteel naar rato van zijn bbp bij aan Horizon 2020. Voor het VK zou dit bij Horizon Europe neerkomen op enkele miljarden euro per jaar.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.