Go back

Een voorzichtig begin om CO2-uitstoot te halveren

Het kabinet heeft vorig jaar afgesproken in de periode 2018-2030 zo’n 300 miljoen euro per jaar extra te zullen uitgeven aan innovatieprojecten die kunnen helpen om de CO2-uitstoot te halveren. Een voorzichtig begin, want het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft onlangs uitgerekend dat het verduurzamen van Nederland tussen de 3 en 4 miljard euro per jaar zal kosten.

Minister Wiebes van EZK heeft onlangs de verdeling van het geld uit de zogenoemde klimaatenvelop voor 2019 bekendgemaakt. Die komt neer op 65 miljoen euro per jaar voor de industrie, 42 miljoen voor mobiliteit, 32 miljoen voor de landbouw, 46 miljoen voor de elektriciteitssector, 65 miljoen voor de gebouwde omgeving en 50 miljoen voor sectoroverstijgende projecten.

Het kabinet besteedt dit geld bij voorkeur aan pilot- en demonstratieprojecten. De bedoeling is, dat kennisinstellingen en bedrijven met nieuwe ideeën komen, prototypes ontwikkelen en vervolgens nieuwe technologie uittesten en demonstreren in praktijksituaties.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.