Go back

Europees portaal

De EU-Commissie heeft een nieuw online portaal, waar financieringsaanvragen en tenders voor alle EU-beurzen en-programma’s kunnen worden ingediend: het Funding & Tender Opportunities Portal. Dit portaal vervangt het huidige Participant Portal en zal vanaf 2021 de toegangspoort zijn voor alle centraal gecoördineerde EU-programma’s in het nieuwe kaderprogramma Horizon 2020.

This article is only available to Research Professional News subscribers. If you are a subscriber you can read the article in full on researchprofessional.com

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.