Go back

Nederland zakt op Global Competitiveness Index

Het kabinet moet meer investeren in nieuwe sleuteltechnologieën die de klassieke topsectoren overstijgen zoals kunstmatige intelligentie, big data, robotisering, block chain en 3D-printen. Dat moet leiden tot zowel meer publieke als private investeringen, stelt de hoogleraar Henk Volberda van het Erasmus Centre for Business Innovation.

“Het topsectorenbeleid heeft zonder meer bijgedragen aan een goed innovatie-ecosysteem, maar is te veel versnipperd en gericht op behoud van de gevestigde sectoren. De nieuwe technologische uitdagingen van de vierde industriële revolutie vereisen een nationaal innovatiebeleid.”

Extra investeringen zijn volgens Volberda nodig om weer te stijgen in de Global Competitiveness Index van het World Economic Forum, waarvoor hij de Nederlandse input heeft verzorgd. Op deze ranglijst is Nederland gezakt van de vierde naar de zesde plaats, onder andere door de lage investeringen in R&D. Met 2 procent van het bbp staat ons land op de negentiende plaats.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.