Go back

Ook buiten academie vinden promovendi hun weg

Maar liefst 70 procent van de gepromoveerde wetenschappers vervolgt zijn carrière buiten de wetenschap. Het merendeel van hen doet dan elders onderzoek en verdient evenveel of meer dan collega’s op de universiteiten. Van werkloosheid is vrijwel geen sprake. Universiteiten kweken daarmee niet alleen talent voor de eigen geledingen, maar voor de gehele samenleving.

Dat staat in Balans van de wetenschap 2018 van het Rathenau Instituut, een update van allereerste Balans van de wetenschap die het instituut in 2016 samen met de AWTI en de KNAW heeft opgezet.

Het aantal werknemer-promovendi schommelt sinds 2011 rond de 9000 per jaar. In 2017 is dit enigszins gestegen tot 9.319. De man-vrouwverhouding is verschoven van een derde vrouwen in 2001 naar bijna de helft in 2016. Bij natuurwetenschappen (34 procent) en techniek (28 procent) is het percentage vrouwelijke promovendi het laagst.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.