Go back

Hooggeleerde aandeelhouder

Moeten hoogleraren worden aangemoedigd aandelen te nemen in bedrijven die ontspruiten aan de universiteiten, zoals Philips topman Frans van Houten onlangs voorstelde? Volgens Van Houten leidt dit tot een dynamischer cultuur die het omzetten van kennis in commerciële toepassingen bevordert. “Universiteiten moeten profiteren van de ecosystemen rond hun instellingen.”

Merkwaardig voorstel, omdat de universiteiten in de afgelopen decennia juist alles op alles hebben gezet om onderzoekers ondernemender te maken. Vrijwel elke universiteit heeft een campus waar spin-off bedrijven welig tieren. De High Tech Campus rond het voormalige Philips Research Laboratorium is daar een prachtig voorbeeld van. Eindhoven staat bekend als een van de meest innovatieve plekken ter wereld juist dankzij die samenwerking tussen universiteit, overheid en bedrijven, waaronder Philips. Misschien kan Van Houten daar zijn licht eens opsteken.

Sinds het BioPartner-programma van de toenmalige minister van economische zaken, Annemarie Jorritsma, en later bijvoorbeeld het Nederlandse Genomics Initiative (NGI) is er via de Kennis Transfer Bureaus van de universiteiten een niet aflatende stroom projecten op gang gekomen om universitaire kennis te gelde te maken. En met succes, getuige de vele bloemen die op de verschillende campussen bloeien. Het probleem is dat het voor hoogleraren moeilijk is een eigen bedrijf te starten, omdat de meeste wetenschappers nu eenmaal geen ondernemer zijn. Om Freddie Heineken te parafraseren: een zakelijke beslissing moet je niet overlaten aan een wetenschapper, want die wil absolute zekerheid. Een ondernemer vindt zeventig procent voldoende.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.