Go back

Impact is in woorden beter te vatten dan in cijfers

Staar je niet blind op cijfers als je de maatschappelijke impact van onderzoek in kaart wilt brengen, want die geven geen compleet beeld. Je hebt ook narratieven nodig die in woorden beschrijven wat voor positiefs wetenschappelijk onderzoek heeft opgeleverd, stelt de KNAW in het advies ‘Maatschappelijke impact in kaart’.

Dit betekent dat voormalig staatsecretaris Sander Dekker iets onmogelijks van de universiteiten verlangde toen hij de VSNU vroeg om met een gestandaardiseerde set valorisatie-indicatoren te komen. Die gezamenlijk set is er ook niet gekomen. In plaats hiervan heeft elke universiteit gekozen voor een set indicatoren die aansluit bij het eigen profiel.

‘Meten is weten’ gaat voor het bepalen van de maatschappelijke impact niet op, zo benadrukt de Akademie nu. Daar bestaat in de literatuur consensus over. Er zijn nauwelijks goede parameters voor te bedenken. Een indicator als het aantal universitaire octrooien geeft bijvoorbeeld geen antwoord op de vraag of bedrijven de bijbehorende innovatie ook echt toepassen en hoe. En veel manieren waarop wetenschappelijk onderzoek impact kan hebben, zijn überhaupt niet in een getal te vatten.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.