Go back

Quantumcomputers

De EU-Commissie heeft een Future and Emerging Technologies Flagship gelanceerd voor quantumtechnologie, waarvoor 1 miljard euro voor tien jaar beschikbaar is. Verscheidene landen pleiten bovendien voor een missiegedreven programma voor quantumtechnologie in Horizon Europe.

Roberto Viola, de top technologie vertegenwoordiger van de Europese Commissie zegt dat die twee elkaar niet hoeven te bijten en dat het vlaggenschip onder invloed van zo’n missieprogramma zelfs verder kan groeien. De Commissie voorziet dat het geplande Digital Europe-programma vanaf 2025 infrastructuur zoals glasvezelkabels en satellietverbindingen zal gaan opleveren voor het transporteren van quantumversleutelde data.

In Nederland gaan QuTech en de UvA met twee van de eerste twintig projecten van het vlaggenschip aan de gang. Het Delftse Qutech coördineert een programma van 10 miljoen euro, waarin een blauwdruk wordt ontwikkeld voor quantuminternet. De UvA coördineert samen de Universiteit van Birmingham een programma van 10 miljoen euro voor een transporteerbare optische atoomklok op basis van quantumtechnologie.

 

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.