Go back

De academische kern splijt

De verwevenheid van onderwijs en onderzoek vormt de kern van het academisch onderwijs. Die verwevenheid komt echter steeds meer onder druk te staan. Om de druk op de korte termijn te verlichten kunnen de universiteiten, NWO en KNAW een reeks maatregelen nemen. Dit is de boodschap van het position paper ‘Spagaat of duet?’ van de KNAW.

“Deze verwevenheid kent in Nederland een lange traditie en staat nog altijd centraal in de manier van werken, maar komt steeds meer onder druk te staan”, zegt Frank den Hollander, voorzitter van een commissie van leden van de KNAW en de Jonge Akademie die het position paper heeft opgesteld. Een van de oorzaken is de sterk toegenomen competitie nu externe middelen de helft uitmaken van de financiering van universitair onderzoek en de honoreringspercentages betrekkelijk laag zijn.

Een andere oorzaak is de sterk toegenomen instroom van studenten en de hierbij achterblijvende groei van de eerste geldstroom. “Er dreigt geen acuut gevaar, want universiteiten reageren flexibel op deze ontwikkelingen en bestuurders van universiteiten beseffen wat er op het spel staat. Maar over tien jaar moet het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland ook nog internationaal mee kunnen komen. Dat vraagt om bezinning”, aldus Den Hollander, hoogleraar kansrekening in Leiden.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.